Delegaci swoje, ministerstwo swoje

dodano: 30.04.2015 - 14:37

21 marca odbył się w Łowiczu XVII Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Podsumowano rok działalności zarządu, jednak największe emocje wzbudziła wizyta Łukasza Twardowskiego, dyrektora Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podczas zjazdu zaaranżowano dyskusję delegatów z przedstawicielem resortu. Wiodący temat: cena minimalna.

Głównym tematem dyskusji z przedstawicielem resortu było wprowadzenie urzędowej ceny minimalnej za godzinę szkolenia kandydatów na kierowców oraz kwestia nowych regulacji, w myśl której OSK mają być finansowo karane za uchybienia w prowadzeniu działalności, stwierdzane przez kontrole starosty. Dyrektor Twardowski stwierdził, że warto będzie rozważyć na przyszłość obligatoryjność kontroli w określonym OSK, gdy ten będzie posiadał zdawalność niższą – na przykład o 15 proc. – od średniej zdawalności w danym regionie. Gorszy wynik określonego przedsiębiorcy będzie tożsamy z koniecznością obowiązkowego przeprowadzenia w nim kontroli. Jednak, jak zaznaczył Twardowski, to nie oznacza, że za samą niską zdawalność będą kary finansowe, bo i tego typu głosy pojawiły się branży. Celem takiej kontroli inspirowanej słabymi wynikami będzie sprawdzenie, czy nie przyczyniają się do tego działania OSK, forma szkolenia prowadzonego w ośrodku czy ewentualne zaniedbania. W odniesieniu do ceny minimalnej, dyrektor Łukasz Twardowski stwierdził, że w jego ocenie ustalenie ceny urzędowej za godzinę szkolenia nie poprawi jego jakości. – Cena minimalna nie jest lekarstwem na nieuczciwych przedsiębiorców prowadzących szkoły jazdy – powiedział i wydał się podczas spotkania utwierdzony w swoim przekonaniu do końca spotkania. Spotkanie, które przerodziło się w bezkompromisową krytykę działalności resortu w zakresie branży nauki jazdy. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że mimo ogromnych emocji (a także łez), nikt nie przekroczył granicy i nie posunął się za daleko w ocenie działań ministerstwa czy samego dyrektora.  

Cały materiał znajdziecie w najnowszym wydaniu Strefy Jazdy