Resort transportu uderzy karami w OSK?

dodano: 30.04.2015 - 14:42

Przedsiębiorca prowadzący szkolenia kandydatów na kierowców, instruktorów bądź warsztaty doskonalenia zawodowego może podlegać karom od 50 do 5000 zł za każde przewinienie czy nieprawidłowość stwierdzane w drodze kontroli przeprowadzanej przez starostę. To propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W branży ponownie zawrzało.

Szkoleniowcy zostali proponowanymi regulacji totalnie zaskoczeni. - Na spotkaniu strony społecznej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zaskoczono nas propozycją usankcjonowania w Ustawie o kierujących pojazdami stosowania kar finansowych za naruszenia przepisów dotyczących prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców - informuje nas Roman Stencel z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK (OIGOSK). Spotkanie odbyło się 23 lutego a jego tematem miała być merytoryczna dyskusja na temat minimalnej ceny za jedną godzinę szkolenia kandydatów na kierowców. „W imieniu Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Pana Łukasza Twardowskiego zapraszam na spotkanie dotyczące omówienia sprawy ceny minimalnej oraz niezbędnych zmian w przepisach prawa” - brzmiało zaproszenie wysłane do przedstawicieli strony społecznej przez Tomasza Piętkę, głównego specjalistę Departamentu Transportowo-Drogowego MIiR. Zaproszenie zostało przyjęte i w spotkaniu stronę społeczną reprezentowali Grzegorz Jarząbek z LOK, Krzysztof Bandos z PFSSK, Krzysztof Szymański z PIGOSK i Roman Stencel z OIGOSK.

Przedstawiciele strony społecznej i jednocześnie uczestnicy spotkania w MIiR twierdzą, że spotkanie niewiele wspólnego miało z merytoryczną dyskusją o cenach minimalnych, za to uczestników spotkania zaskoczono przedłożonym (choć z nieoficjalnych doniesień wynika, iż rzuconym na stół) projektem nowelizacji (w żaden sposób nieoznaczonym jakąkolwiek sygnaturą, numerem pisma bądź notatki) Ustawy o kierujących pojazdami. Jeden z zapisów projektu mówi: „Przedsiębiorca prowadzący szkolenie, o którym mowa w art. 23, kurs o którym mowa w art. 35 ust. 1, lub warsztaty doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 lub inne czynności związane z tymi szkoleniami, kursami lub warsztatami, z naruszeniem obowiązków lub warunków dotyczących ich prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 do 5000 złotych za każde naruszenie. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty 10 000 złotych”.


Cały artykuł w kwietniowym wydaniu Strefy Jazdy