Pytacie - odpowiadamy

dodano: 26.02.2015 - 12:20

Nasi Czytelnicy zwracają się do nas z pytaniami o nowe przepisy, głównie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w wykładach na szkoleniu, jak również związane z teoretycznym egzaminem państwowym. Rozwiejmy zatem wątpliwości.

Z początkiem 2015 roku w życie weszły przepisy, w myśl których kandydat na kierowcę jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych podczas szkolenia na prawo jazdy. Wykłady nie są likwidowane - słuchacz sam podejmuje decyzję, czy w zajęciach z teorii chce brać udział. Swoją przygodę z uzyskiwaniem prawa jazdy może rozpocząć od egzaminu państwowego w zakresie teorii w WORD. W takim przypadku cały "wstępny proces" w drodze do uprawnień nie różni się od tego, który obowiązuję obecnie.

Całość w Strefie Jazdy.