Zawieszona działalność: kontrola OSK – TAK, spełnianie wymogów – NIE!

dodano: 29.12.2014 - 12:49

Po zmianach przepisów, które weszły w życie 19 stycznia 2013 roku znaczna część przedsiębiorców prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców zaprzestała działalności. Część właścicieli OSK zdecydowało się zamknąć firmę inni natomiast postanowili zawiesić działalność w nadziei na poprawę sytuacji w branży.

Do naszej redakcji wpłynęło kilka zapytań od właścicieli OSK, których działalność została zawieszona z zapytaniem czy starostwo/wydział komunikacji ma prawo kontrolować ośrodek. W kopiach pism, które otrzymaliśmy urzędnicy żądali dodatkowo udokumentowania posiadania i utrzymywania infrastruktury OSK, co oznaczam, iż urzędnicy wymagają – mimo zawieszenia działalności – posiadania placu manewrowego, sali wykładowej, biura czy w końcu odpowiednio wyposażonego pojazdu szkoleniowego. Wstępna analiza zagadnienia potwierdziła, że rzeczywiście organ nadzoru prawo do kontroli posiada, wątpliwe natomiast jest, aby mógł narzucać posiadanie i utrzymywanie całej infrastruktury w czasie, gdy działalność jest zawieszona.

Z dokumentów, których jesteśmy w posiadaniu wynika, że niektóre starostwa stoją na stanowisku, że przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej musi przez cały ten okres spełniać wymogi tożsame z OSK, które prowadzi działalność. Organ nadzoru powołuje się przy tym na niżej wymienione przepisy.  

Całość w Strefie Jazdy