Holowanie wstecz i inne błędy kierowców

dodano: 19.11.2012 - 15:07

Holowanie pojazdu jest zadaniem trudniejszym, niż pozornie może się wydawać osobie, która wcześniej tego nie robiła. Łatwo popełnić błędy, które mogą skutkować sankcjami nałożonymi przez policję, ale także dużo poważniejszymi konsekwencjami.


Holowanie pojazdu jest zadaniem trudniejszym, niż pozornie może się wydawać osobie, która wcześniej tego nie robiła. Łatwo popełnić błędy, które mogą skutkować sankcjami nałożonymi przez policję, ale także dużo poważniejszymi konsekwencjami.

 

Najbardziej powszechnym błędem jest chyba używanie świateł awaryjnych. Zdarza się, że wspomnianych świateł używa zarówno holowany, jak i holujący. Jest poważny błąd, ponieważ w ten sposób kierujący nie może się komunikować z innymi uczestnikami ruchu. Mówiąc wprost – kierunkowskazy po prostu nie działają.

 

Nie mniej powszechnym błędem jest holowanie z niedozwoloną prędkością. W świetle polskiego prawa dopuszczalne prędkości to 30 km/h w terenie zabudowanym i 60 km/h poza nim. Niestety bardzo często przepisy te są naruszane, a bywa to brzemienne w skutkach. Holowane pojazdy zazwyczaj mają wyłączony silnik, a w takiej sytuacji nie działa np. wspomaganie kierownicy i wspomaganie hamulca, a zatem trudniej jest hamować i manewrować pojazdem.

 

Brak trójkąta ostrzegawczego z tyłu pojazdu. Zazwyczaj kierowcy umieszczają trójkąt za tylną szybą pośrodku półki i w zasadzie wszystko jest w porządku – policja zazwyczaj nie interpretuje tego jako błąd, aczkolwiek trójkąt powinien znajdować się z tyłu po lewej stronie (Prawo o ruchu drogowym Art 31.1 pkt 5)

 

Te błędy są najpowszechniejsze, ale nic nie przebije kierowców zarejestrowanych na poniższym filmiku:

 

 

Kierowców można ukarać za holowanie z użyciem świateł awaryjnych. Za holowanie wstecz niestety nie, bo ustawodawca nie przewidział takiej ewentualności...

 

PP

 

Źródło: yuoutube.com

 

Zasady holowania w pełni wyczerpuje artykuł 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 

 

Art. 31. 1.Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem,
2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności,
3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim,
4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie,
5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy,
7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.Zabrania się holowania:
1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,
2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,
3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego,
4) pojazdem z przyczepą (naczepą),
5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
3.W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Komentarze