Punkty karne sprawdzimy w sieci

dodano: 02.07.2015 - 15:32

Możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy sprawdzenie szkoły jazdy – to kolejne e-usługi przygotowane dla kierowców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Centralny Ośrodek Informatyki. Rada Ministrów w pierwszej połowie czerwca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dający podstawy prawne do wprowadzenia e-usług.
 

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, która między innymi umożliwi wprowadzenie kolejnych e-usług, przydatnych dla obywateli w ramach modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. Wśród nowych e-usług będzie   dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji – umożliwi im bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy o liczbie punktów karnych.


Cały artykuł w kwietniowym wydaniu Strefy Jazdy