A jednak nowelizacja

dodano: 21.12.2012 - 11:41

Stało się to, co wiele osób od dawna przepowiadało – ustawę o kierujących pojazdami czeka rychła nowelizacja. Kilka ważnych punktów wyleci z kalendarza na trzy lata.

 

12 grudnia br. na stronie Sejmu RP został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z przewidywaniami, na 2016 rok przesuwane są przepisy wymagające sprawnego działania systemu CEPiK, m.in. dotyczące okresu próbnego. Ustawa powinna wejść w życie przed 19 stycznia.

 

Młodzi Po Staremu

 

Przesunięciu w czasie ulegną wszystkie przepisu zawarte w rozdziale 14 ustawy pt. „Okres próbny”. Przez najbliższe 3 lata nie będzie zatem:

– obowiązkowych kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD,

– praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym w ODTJ,

– ograniczeń dla młodych kierowców w kwestii poruszania się z mniejszą prędkością niż bardziej doświadczeni uczestnicy ruchu drogowego,

– ograniczeń w zakresie liczby popełnionych wykroczeń przez młodych kierowców (w myśl ustawy, młody kierowca mógłby popełnić maksymalnie dwa wykroczenia),

 

 

Więcej na ten temat w grudniowym numerze Strefy Jazdy