Branża znaki „prostuje”

dodano: 28.08.2014 - 12:16

Pod wnioskiem podpisali się Grzegorz Jarząbek (LOK), Krzysztof Bandos (PFSSK) oraz Krzysztof Szymański i Roman Stencel (odpowiednio PIGOSK i OIGOSK). Wnioskodawcy oczekują zamieszczenia w zmienianym rozporządzeniu normy prawnej „konsumującej” opinię, z której jasno wynika, iż jednoznacznie należy stwierdzić że prędkość wskazana znakiem B-33 zastosowanym łącznie ze znakiem A-11a, odnosi się jedynie do miejsca umieszczenia progu zwalniającego. Konkluzja uzasadniana jest przepisami pkt. 8.1 załącznika 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Całość w Strefie Jazdy...