Cenna specjalizacja

dodano: 15.06.2011 - 09:31

Zapotrzebowanie na szkolenia z techniki jazdy jest coraz większe. Tymczasem zaczyna brakować ośrodków, które je prowadzą. Cała nadzieja w ustawie o kierujących pojazdami, która łagodzi wymagania techniczne stawiane ODTJ.

By sprostać rosnącemu zainteresowaniu kursami doskonalenia techniki jazdy, a także wymogom stawianym przez ustawę o kierujących pojazdami w Polsce powinno powstać więcej ODTJ. Ośrodki te powinny być obsadzone wykwalifikowaną kadrą instruktorów i wykładowców, którzy znają się na rzeczy. Do tej pory zawodem instruktora techniki jazdy parali się byli, czy też nadal aktywni kierowcy rajdowi. Warunkiem podstawowym jest posiadanie uprawnień instruktora nauki jazdy kategorii B, C lub D. W zależności od posiadanych uprawnień dana osoba będzie mogła zostać instruktorem doskonalenia techniki
jazdy na samochody do 3,5 tony, na pojazdy ciężarowe i na autobusy. Kolejnym warunkiem jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę właściwego do miejsca zamieszkania kandydata na instruktora techniki jazdy. Kandydat na instruktora techniki jazdy jest egzaminowany przez trzyosobową komisję złożoną z instruktorów techniki jazdy, którzy mają co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie. Po zaliczeniu egzaminu osoba otrzymuje świadectwo, legitymację instruktora, a wojewoda wpisuje ją do ewidencji instruktorów techniki
jazdy.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Strefy Jazdy.