Czy grozi nam paraliż?

dodano: 20.06.2013 - 12:08

 

         Powoli normuje się sytuacja w ośrodkach egzaminowania, które w większości przeprowadzają egzaminy na prawo jazdy z wykorzystaniem w pełni elektronicznego obiegu dokumentów, m.in. poprzez dane gromadzone w Profilu Kandydata na Kierowcę. PKK udostępniany jest w systemie SI Kierowca, powiązanym z systemem informacyjnym starostw powiatowych, zasilającym w dane Centralną Ewidencję Kierowców. 
        Obecna problematyczna sytuacja z dwoma dostawcami oprogramowania, powinna funkcjonować tylko do końca roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy była decyzja dyrektorów WORD o przeprowadzeniu odrębnych postępowań przetargowych w każdym z WORD z pomięciem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie poniżej 14 tys. euro). Postępowanie rozpoczęło się 12 października 2012 r. i umowy były zawierane na rok lub do czasu wyłonienia dostawcy jednolitego systemu wspierającego proces  gzaminowania kandydatów na kierowców. W części WORD, które podpisały umowy później, m.in. na skutek zmiany  programowania egzaminacyjnego, termin zakończenia umowy może być dłuższy o parę miesięcy.
 
Z materiałem możecie się Państwo zapoznać w Dodatku Specjalnym czerwcowej Strefy Jazdy.