Dodatkowy kurs

dodano: 31.08.2012 - 10:12

 

Od przyszłego roku młodzi kierowcy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy, będą musieli przejść przez szkolenie techniki jazdy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) oraz w WORD. Szkolenie składające się z części praktycznej i teoretycznej będzie kosztowało 300 zł.

 

Ministerstwo transportu skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Obowiązek przejścia tego szkolenia będzie spoczywał na kierowcach, którzy uzyskają prawo jazdy po 19 stycznia 2012 r. Wtedy bowiem w życie wchodzi ustawa o kierujących pojazdami, która wprowadza zapis:

 

Art. 91. 1.Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

2.W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

 

 

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Strefy Jazdy