Dostęp do Profilu Kandydata na Kierowcę

dodano: 21.12.2012 - 11:42

Poza wieloma zmianami w nowej ustawie i rozporządzeniach, zasadniczą zmianą jest wprowadzenie Profilu Kandydata na Kierowcę, zwanego w skrócie PKK.

 

Z dniem 19 stycznia 2013 zostanie wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień. Z punktu widzenia prawa zmiany te zostały opisane w wymienionych poniżej aktach:

– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami,

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosowanych dokumentów,

 

 

Więcej na ten temat w grudniowym numerze Strefy Jazdy