Forum zrobiło raport i... szum

dodano: 27.12.2013 - 11:55

Działające pod egidą prof. Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało raport o WORD, z którego wynika, że ośrodki maksymalizują swoje zyski dzięki poprawkom egzaminu praktycznego. Analiza ta stała się przysłowiową wodą na młyn dla mediów i opinii publicznej. Na każdym kroku przytaczane są tezy dokumentu, ciągle się podkreśla, iż jest niezależny, a branżę egzaminacyjną ukazuje się niemalże jako coś patologicznego. Czy te oskarżenia nie zabrnęły za daleko?Główna teza, przewijającą się przez cały raport, jest następująca: WORD są finansowane ze środków uzyskiwanych z opłat za egzaminy i tak naprawdę zarabiają wskutek „oblewania” osób zdających. Autorzy raportu doszli do takiego wniosku, bo „dostępne dane na to wskazują, że ośrodki maksymalizują przychody poprzez zwiększanie liczby osób niezdających”. Tak piszą w pierwszych zdaniach swojej analizy. I kropka.

[...]

Całość w grudniowym wydaniu STREFY JAZDY