Instrukcja dla nowego egzaminu teoretycznego

dodano: 05.02.2013 - 09:52

Nowy egzamin teoretyczny będzie realizował wymagania zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

 

Aplikacja Egzamin Teoretyczny została podzielona na następujące części:

I. EKRAN POWITALNY

II. INFORMACJA O PYTANIACH

III. INFORMACJE O CZASIE

IV. INFORMACJA O WARTOŚCI PUNKTOWEJ, AKTUALNEJ KATEGORII, CZASIE DO KOŃCA EGZAMINU

V. NASTĘPNE PYTANIE, ZAKOŃCZ EGZAMIN


Więcej na ten temat w specjalnym wydaniu Strefy Jazdy.