Jakość = bezpieczeństwo

dodano: 15.06.2011 - 08:59

Z Andrzejem Szklarskim – dyrektorem WORD w Warszawie rozmawia Edmund Wolski.

Jakie cele pan wytyczył, kiedy w marcu 2007 r. obejmował funkcję dyrektora WORD?


– Przede wszystkim postanowiłem jak najszybciej zmniejszyć czas oczekiwania na egzamin,
który w tamtym okresie przekraczał 60 dni. Wiedziałem, że trzeba w Warszawie uruchomić trzecie miejsce egzaminowania. Udało się je otworzyć już w lutym 2008 r. W miejscu egzaminowania przy ul. Odlewniczej należało dokończyć przeciągający się remont. Szczęśliwe zakończenie nastąpiło pod koniec 2009 r. Koniecznym była również wymiana pojazdów egzaminacyjnych, szczególnie wprowadzenie nowoczesnych ciężarówek i autobusów. Obecnie
wszystkie pojazdy egzaminacyjne nie tylko odpowiadają wymogom formalnym, ale również wymogom czasów. Najważniejsze jednak było dla mnie poprawienie wizerunku WORD-u oraz
uczynienie egzaminu bardziej transparentnym poprzez istotną poprawę jakości egzaminowania. Byłem również świadomy, że głębokie reformy powinny objąć środowisko egzaminatorów. Mam nadzieję, że w co najmniej zadowalającym stopniu udało się zrealizować postawione cele.

WORD w Warszawie należy do największych w Polsce. Czy mógłby pan przybliżyć jego strukturę i stan posiadania? Jakie szkolenia specjalistyczne oferujecie?

– Posiadamy trzy miejsca egzaminowania. W każdym z nich działa kierownik, trzech egzaminatorów nadzorujących, dwóch koordynatorów, biuro obsługi klienta oraz pracownicy techniczni. Miejsca egzaminowania działają w strukturze Wydziału Realizacji i Planowania Egzaminów. Nad prawidłowością egzaminowania w ww. miejscach czuwa Wydział Nadzoru i Analiz złożony w sumie z 11 egzaminatorów nadzorujących. Dodatkowo w miejscu egzaminowania przy ulicy Odlewniczej pracuje księgowość, administracja, wydział techniczny, kadry, bhp oraz wydział szkolenia i BRD, w którego ramach są zatrudnieni pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, wśród których do najbardziej popularnych należą szkolenia dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, szkolenia dla kierujących ruchem, ADR-y, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów, szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, szkolenia kierowców autobusów szkolnych, szkolenia pracowników właściwych organów zarządzających ruchem oraz oczywiście szkolenia kierowców zawodowych. Ciekawą ofertę szkoleń w ramach projektów unijnych prowadziliśmy dla policjantów w ramach Akademii Policjanta oraz strażaków w ramach Akademii Strażaka.

Więcej w najnowszym numerze Strefy Jazdy.