Kurs na informatyzację

dodano: 22.02.2012 - 15:15
Kurs na informatyzację

27 stycznia br. w Piastowie odbyła się konferencja pt. „Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz implementacja rozporządzeń Ministerstwa Transportu”, zorganizowana przez SPH Credo i Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców, podczas której interesujące wystąpienie miał dyrektor departamentu Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzej Bogdanowicz.

Dyrektor rozpoczął prelekcję od uzasadnienia daty, na którą przesunięto wejście w życie przepisów. - Jest to po prostu ostatni możliwy termin, bo wymaga tego dyrektywa unijna 2006/126/WE, która nakłada na nasz kraj obowiązek regulacji niektórych kwestii zawartych w ustawie. Na przełożenie terminu wejścia w życie ustawy wpłynęło wiele czynników. Jednym z nich było niedopracowanie tekstu w kilku miejscach, gdzie pojawiły się luki prawne dotyczące np. kategorii A, C czy karty motorowerowej – powiedział.

Więcej na ten temat w lutowym numerze Strefy Jazdy