Liczyć na zdrowy rozsądek

dodano: 20.06.2013 - 11:55

 

O rozwiązanie niejasności zwrócił się Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 
Autorem pisma, które stanowi odpowiedź dla warszawskiego ratusza, jest Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM. Resort wyjaśnia wątpliwości dotyczące zwrotu „zatrudniony” umieszczonego w art. 26 ust. 5 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, który brzmi: „Zajęcia podczas szkolenia prowadzą: zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców – w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia z wyłączeniem nauki udzielania pierwszej pomocy”. Zapis ten budził największe wątpliwości branży szkoleniowej i urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad ośrodkami.
– W opinii ministerstwa użyte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wyrażenie „zatrudnienie”            w odniesieniu do instruktora nauki jazdy oznacza wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy przewidzianego                w Kodeksie pracy– czytamy w piśmie MTBiGM.
Co to oznacza?

Przeczytacie w czerwcowym wydaniu Strefy jazdy