Niepotrzebna deregulacja?

dodano: 25.04.2012 - 11:49

 

W ramach wolności gospodarczej minister sprawiedliwości Jarosław Gowin chce zafundować 49 grupom zawodowym deregulację, czyli ułatwienie dostępu do wybranych zawodów. Dotyczy to także instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy. Branża szkoleniowa jest temu przeciwna.

 

 

Zakres deregulacji w przypadku poszczególnych zawodów jest bardzo różny. W przypadku niektórych ustawa otworzy na oścież dostęp dla nowych pracowników, przy innych jedynie uchyli. Tak właśnie ma być z zawodami, które nas interesują najbardziej. Odnośnie instruktora nauki jazdy chodzi o zniesienie wymogu posiadania, co najmniej wykształcenia średniego oraz skrócenie okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem z 3 do 2 lat. W przypadku egzaminatora osób ubiegających się o prawo jazdy planowane jest obniżenie wymogu posiadania wykształcenia z wyższego na średnie, a także skrócenie okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B z 6 do 3 lat.

 

W zamyśle deregulacja ma na celu zwiększyć konkurencyjność usługodawców poprzez otwarcie rynku, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia jakości świadczonych usług i obniżenia ich cen. Nie będzie zatem takiej rewolucji, jak w przypadku innych zawodów, ale i tak ułatwienie w dostępie do zawodu niepokoi środowisko instruktorów i egzaminatorów. Obniżenie cen egzaminów państwowych na prawo jazdy jest mrzonką, gdyż są one regulowane przez ministerstwo i nie ma żadnej dowolności w tym zakresie. Zniesienie wymogu minimalnego wykształcenia egzaminatorów także nie napawa optymizmem. Chętnych do pracy w zawodzie egzaminatora i tak jest zbyt wielu, a nie ma widoków na zwiększenie stanu osobowego w WORD. Bywa oczywiście, że w poszczególnych ośrodkach są zatrudniani nowi egzaminatorzy, ale są to raczej jednostkowe przypadki. A co do skrócenia wymaganego okresu posiadania prawa jazdy z 6 do 3 lat…Można i tak, chociaż warto pamiętać, że nawet w wypożyczalni samochodów musimy legitymować się 3-letnim okresem posiadania prawa jazdy... Czy można porównać jedno z drugim?

 

 

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Strefy Jazdy!