Po kruchym lodzie

dodano: 22.02.2012 - 15:13
Po kruchym lodzie

Urzędy Kontroli Skarbowej wzięły pod lupę szkoły nauki jazdy. rezultaty są miażdżące dla całej branży – 98 procent szkół zaniżało dochody. Unikanie płacenia podatków okazało się stąpaniem po bardzo kruchym lodzie…

Ogólnopolską kontrolę skarbową wytypowanych szkół jazdy przeprowadzono w zeszłym roku. Akcja była koordynowana przez UKS w Zielonej Górze. Wnioski pokontrolne okazały się szokujące – na 108 szkół skontrolowanych w 106 ujawniono nierzetelne deklarowanie podstaw opodatkowania. Stanowi to 98% skontrolowanych podmiotów, co świadczy o tym, że skala nieprawidłowości w tej branży była niespotykana w dotychczasowych doświadczeniach kontroli skarbowej. Wartość zaniżonych przychodów w ska-li całego kraju wyniosła około 17,5 mln zł, a ustalone zobowiązanie podatkowe przekroczyło 5 mln zł, zaniżone zostało przez podatników 8-krotnie. W każdej kontroli przeprowadzonej w szkołach nauki jazdy, dokonuje się analizy przychodów i kosztów w powiązaniu z dokumentami źródłowymi, wykorzystano również informacje z WORD-ów. W większości przypadków podatnikom nie trzeba było przedkładać obszernych uzasadnień naruszenia przepisów podatkowych, gdyż sami poczuwali się do popełnionych czynów i korzystali z prawa do złożenia korekty, wpłacając na konto urzędów skarbowych ustalone kwoty zaniżonych podatków.

Więcej na ten temat w lutowym numerze Strefy Jazdy