Poprawianie ustawy

dodano: 07.10.2013 - 08:45

Trwają prace nad zmianami w ustawie o kierujących pojazdami. Duży w nich udział ma środowisko szkoleniowców.

 

Przez przeszło trzy dni w pierwszej połowie września uczestnicy konferencji szkoleniowej Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Smardzewicach wysłuchiwali wystąpień, jak i założeń, które rodziły nadzieje na poprawę sytuacji w branży szkoleniowej. Program konferencji przewidywał cykl wystąpień przedstawicieli PFSSK, OIGOSK a także ITS. Najistotniejszym punktem programu konferencji było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W dyskusji, która wynikała ze spotkania przedstawicieli branży szkoleniowej, wyrażali oni swoje rozżalenie i irytację stanem, w jakim znalazła się branża szkoleniowa oraz brakiem zrozumienia z resortem.

 

– Wniosków po spotkaniu jest kilka. Przede wszystkim duże niezadowolenie środowiska instruktorskiego. Jest parę bolączek, które wymagają jakiejś pilnej interwencji ze strony ministerstwa – powiedział w rozmowie z nami Łukasz Twardowski p.o. dyrektora Departamentu Transportu Drogowego.

 

Uczestnicy spotkania wielokrotnie i licznie zgłaszali problemy, które dotykają ich samych. Prym wiodły oczywiście kłopoty z bazą pytań, ciągle pojawiające się doniesienia o irracjonalnych pytaniach na egzaminie, czy chociażby kwestie dotyczące przepisów w odniesieniu do kategorii A (i pochodnych) prawa jazdy.

 

Więcej w październikowym wydaniu STREFY JAZDY