Rewolucyjny system

dodano: 15.06.2011 - 09:37

Obecny system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pozostawia wiele do życzenia, gdyż działa bardzo słabo. Zmienić to ma nowa ustawa, której projekt jest właśnie w trakcie konsultacji międzyresortowych.

U stawa może wejść w życie najwcześniej w czerwcu 2012 roku, choć nie jest wykluczone, że część jej zapisów zacznie obowiązywać znacznie wcześniej. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta. W porównaniu ze stanem obecnym, powstanie systemu CEPiK będzie skokiem cywilizacyjnym. Stworzona zostanie bowiem ogromna baza danych zawierająca informacje na temat wszystkich pojazdów oraz kierowców i osób, którym odebrano uprawnienia do kierowania pojazdami, a nawet tych, które prowadziły kiedykolwiek pojazd mimo, że nie posiadały do tego uprawnień. Wszystko to ma być dostępne dla uprawnionych osób przez Internet. Sprawdźmy pokrótce, co zawiera projekt ustawy o systemie CEPiK.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Strefy Jazdy.