Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami

dodano: 08.11.2011 - 14:10

Drodzy Klienci! Nawiązując do opublikowanych przez niektóre media projektów rozporządzeń m.in. w sprawie szkolenia, w sprawie egzaminowania chcielibyśmy poinformować, że NIE SĄ to dokumenty, które zostaną przekazane do konsultacji społecznych.


Jak się dowiedzieliśmy w Ministerstwie Infrastruktury, forma prezentowana przedstawia jedynie zarys ogólny kształtu rozporządzeń, na który zostały naniesione zmiany opracowywane w grupach eksperckich. Dlatego w trosce o rzetelny dostęp do informacji prosimy o wstrzymanie się od szczegółowej analizy tych dokumentów, ponieważ wiele zapisów będzie opublikowanych w innym kształcie.

Jednocześnie zapewniamy, że ostateczny kształt tych rozporządzeń zostanie Państwu udostępniony za pośrednictwem naszego portalu www.portalnaukijazdy.pl zaraz po przekazaniu go przez resort do konsultacji społecznych.

Wiemy jak ważny w naszej branży jest dostęp do rzetelnej informacji, dlatego nasza firma nie wypuszcza „kaczek dziennikarskich” skupiając się na informacjach sprawdzonych.

Do testów przedstawiamy również przykładowy zestaw egzaminacyjny, zgodny z formułą i wytycznymi które będą obowiązywać po wejściu w życie nowych zapisów prawnych (będzie dostępny na naszym portalu po godzinie 11).

Z wyrazami szacunku

Jacek Bogusławski
Właściciel SPH Credo

W związku z dużym zainteresowaniem treścią rozporządzeń, których mowa publikujemy je w formacie PDF z możliwością druku. Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że nie należy projektów tych traktować jako ostateczny kształt prawa.

 

 

Wstępny projekt roporządzenia w sprawie szkolenia (PDF)

Wstępny projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania (PDF)

Wstępny projekt rozporządzenia w sprawie wydawania uprawnień (PDF)