ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE do ustawy o kierujących pojazdami – komentarz

dodano: 19.12.2011 - 15:48

 

Ustawa o kierujących pojazdami lada moment zacznie etapami wchodzić w życie. Konsultacje społeczne są już zakończone. Do dnia zamknięcia grudniowego numeru magazynu „Strefa Jazdy” nieznany był kształt ostateczny rozporządzeń wykonawczych. Ma on „urodzić się” 16 grudnia na spotkaniu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponieważ temat jest bardzo „gorący” dla całego naszego środowiska, dokonaliśmy analizy projektów, skupiając się przede wszystkim na różnicach pomiędzy nowymi, a aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi.

Rozporządzenie o szkoleniu

Wyposażenie OSK

* Brak obowiązku posiadania aktów prawnych w formie drukowanej, dotychczas tak chętnie kontrolowanych przez pracowników sprawujących kontrolę nad ośrodkami z ramienia starostwa (wydziału komunikacji). Prawdopodobnie w dobie Internetu wymóg ten okazał się anachronizmem.

* Znika obowiązkowy metraż placu manewrowego. To jest ciekawe rozwiązanie, trudno określić czy celowe, prawdopodobnie ze względu na wymóg umożliwiający przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych przewidzianych na placu manewrowym (poza wzniesieniem), zapis dotyczący metrażu został oceniony jako zbędny.

 

Więcej w papierowym wydaniu Strefy Jazdy.