Strefa Jazdy 4/2008

dodano: 11.04.2011 - 13:50
Strefa Jazdy 4/2008

Zaszalało przetargowe tsunami?

W drugim numerze ,,Strefy Jazdy” w artykule ,,Burza wokół Clio!” pisaliśmy szeroko o budzącym duże kontrowersje przetargu na dostawę nowych pojazdów egzaminacyjnych dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu.


Przypomnijmy: ośrodki egzaminacyjne bardzo okazyjnie (za kwotę niewiele ponad 30 tys. zł.) zakupiły nowe pojazdy Renault Clio z gwarancją dwukrotnej bezpłatnej (!) wymiany tych pojazdów na nowe. Jak łatwo policzyć, jeden pojazd to koszt około 10 tys. złotych. Ośrodki szkoleniowe z równie – według Konsorcjum Renault – okazyjnym rabatem (rzekomo tylko dla szkół jazdy) mogą zakupić takie samo Clio za kwotę niemal 40 tys. złotych w przypadku zakupu salonowego egzemplarza.

Życie pokazuje, że wielkopolska ,,burza” wokół przetargów nie jest w kraju zjawiskiem odosobnionym.

Jak to ze znakami drogowymi było...

Znaki drogowe mają znacznie dłuższą historię, niż samochód. Jednym z nich jest nasz rodzimy zabytek, romański słup drogowy z 1151 roku, ustawiony na dawnym Szlaku Bursztynowym w Koninie, w połowie 104 kilometrowej drogi pomiędzy Kaliszem a Kruszwicą. Ten 2,5-metrowej wysokości słup stanowi pierwowzór obecnych znaków kierunku i miejscowości.

W następnych wiekach – bardziej zwyczajowo, niźli z nakazu władz – na skrzyżowaniach traktów stawiano drogowskazy, a przed niektórymi miejscowościami również tablice ze stosownymi napisami. Na początku XIX wieku w będącej pod zaborami Polsce zaczęto wprowadzać uregulowania prawne porządkujące ruch na drogach i ich rozstajach. Wówczas też w normach większości krajów europejskich pojawiły się zapisy m.in. o „trzymaniu się prawej strony drogi” oraz że „przy wymijaniu należy wybaczać w prawo”.

Boli nas nieuczciwa konkurencja

Dziś w cyklu prezentacji członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców rozmowa z MARKIEM PIETRZAKIEM – OSK ,,Markus” w Kielcach, oraz RYSZARDEM WAĆKOWSKIM – OSK w Sierpcu.

Warto być członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców?

Marek Pietrzak: - PIGOSK jest jedną z najlepszych organizacji zrzeszających szkoły jazdy. Byłem członkiem – a także jednym z założycieli – Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, ale PIGOSK ma większy obszar działania i zrzesza najlepsze i największe szkoły jazdy z całej Polski. Nasza szkoła powstała w 1989 roku. W Kielcach były wówczas trzy państwowe szkoły jazdy: LOK, PZMOT i ZDZ oraz jedna prywatna. Później szybko powstawały nowe ośrodki, a ja w 1992 roku założyłem Zrzeszenie Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy. Organizacja liczyła 120 członków i działała prężnie w naszym środowisku. Przystąpiliśmy do PFSSK, jednak nie do końca byliśmy z tej przynależności zadowoleni, stąd zdecydowaliśmy się dołączyć do powstającej PIGOSK.

Ryszard Waćkowski: - Działamy w PIGOSK od 2006 roku i jesteśmy z tego członkostwa zadowoleni. Nasz ośrodek prowadzi szkolenia w zakresie przewozu rzeczy i osób dzięki uprawnieniom uzyskanym właśnie w Izbie. Pozwala nam to na rozszerzenie działalności na szkolenia kierowców zawodowych. Nasi kursanci po uzyskaniu prawa jazdy kategorii C, C + E, D oraz po odbyciu u nas szkolenia w zakresie przewozu osób lub rzeczy, mają na starcie swojej kariery w transporcie drogowym niezbędne uprawnienia do podjęcia pracy.

Uwaga: nowe znaki drogowe

10 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

9 października br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104). Rozporządzenie wprowadza specjalne oznakowania tuneli w odniesieniu do pojazdów przewożących towary niebezpieczne, znaki drogowe informacyjne D-50 „zatoka” i D-51 „automatyczna kontrola prędkości”, znak uzupełniający F-2a „granica państwa”, który informuje o przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, tabliczki do znaków drogowych T-1b, T-31, T-32, T-33.

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmiany przepisów zawarte w tym rozporządzeniu wdrażają przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/54/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. Urz. WE L 167 z 30.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 309).

Czego się Jaś nauczy, Jan będzie umiał
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WICZKOWSKIM, dyrektorem WORD w Słupsku.


Jak wyglądało w Słupsku egzaminowanie kierowców przed powstaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego?

- System egzaminowania przed powstaniem WORD nie da się w żaden sposób porównać do procesu egzaminowania, jaki obowiązuje w ostatnich latach, a szczególnie od roku 2005, kiedy wspomaga go system monitoringu. Przed utworzeniem WORD Ośrodek Egzaminowania realizował swoje zadania głównie w oparciu o pojazdy i plac egzaminacyjny, dzierżawione od obcych podmiotów. WORD w Słupsku powstał na bazie majątku Działu Transportu i Stacji Kontroli Pojazdów, podlegających ówczesnemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Trudno dziś nawet porównać obiekty i tereny na których powstał WORD do tych, jakie użytkujemy obecnie. Tylko dokumentacja fotograficzna obrazuje wielki, pozytywny skok w tej dziedzinie.

Podstawowym zadaniem WORD po jego powstaniu było egzaminowanie kandydatów na kierowców oraz w niewielkim zakresie szkolenie zawodowych kierowców na przewóz towarów i osób. W 1998 roku w naszym Ośrodku przeprowadzono 6100 egzaminów praktycznych na prawa jazdy, w 2007 roku takich egzaminów było 24 tysiące.

Jak dzisiaj przedstawia się kadra i baza Ośrodka?

- Dziesięć lat temu załoga WORD w Słupsku liczyła ok. 15 osób, w tym od 5 do 7 egzaminatorów, obecnie stan zatrudnienia w Ośrodku wynosi 43 osoby, w tym 14 egzaminatorów. Na początku działalności WORD dysponował 6 własnymi pojazdami osobowymi na kategorię B, na pozostałe kategorie pojazdy dzierżawione były od ośrodków szkolenia. Dzisiaj posiadamy bardzo dobre warunki egzaminowania dla kandydatów na kierowców, zarówno pod względem placu egzaminacyjnego, jak też pod względem wyposażenia w pojazdy egzaminacyjne. Od początku 2008 roku egzaminy trwają u nas codziennie na dwie zmiany w godzinach od 7 do 21. Teren przeznaczony do procesu egzaminowania – w wyniku likwidacji zbędnych obiektów i lepszego zagospodarowania terenu – został powiększony o 50 procent.