Strefa Jazdy 6/2009

dodano: 13.04.2011 - 15:06
Strefa Jazdy 6/2009

Vademecum po starym roku

Gdy stary rok ustępuje miejsca nowemu, nadchodzi czas rozliczeń, podsumowań, rachunków sumienia. Zanim pożegnamy rok 2009 i zrobimy listę noworocznych postanowień, zadajmy sobie pytanie, jaki był odchodzący rok dla naszej branży? Co nas zaskoczyło, co rozczarowało, a co zażenowało?

Poniżej postarałem się wybrać godne uwagi aspekty mijającego roku, które nie są bez znaczenia dla branży szkoleniowej kierowców.


Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy – zgodnie z harmonogramem przyjętym w rozporządzeniu z 2008 (Dz. U. 124 poz. 805) od 10 września br. wszystkie osoby uzyskujące prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, aby pracować jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego muszą przejść przez blok szkoleniowy zwany Kwalifikacją Wstępną. 280 godzinny cykl szkolenia odstrasza ceną i długością jego trwania.

Obecnie trwają prace w komisjach sejmowych mające na celu wprowadzenie zmian do rozporządzenia (m.in. 140 godzin szkolenia). Z informacji jakie uzyskaliśmy wiemy, że osoby pracujące nad zmianami są bardzo zmotywowane, aby jeszcze w tym roku nowelizacja weszła w życie (…)

Aby na drogach było mniej ofiar


Od 13 do 15 listopada br. w Warszawie trwała konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”. Okazją do jej zorganizowania był obchodzony 15 listopada z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
Pierwszego dnia uczestnicy konferencji debatowali w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury i przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mówił o współodpowiedzialności jego resortu za bezpieczeństwo na drogach i czynionych w tym kierunku działaniach.
- Musimy zapobiegać wypadkom drogowym i to robimy. Statystyki świadczą o tym, że jest lepiej – stwierdził Grabarczyk. – Liczba ofiar wypadków od stycznia do października br. ubiegłego spadła o 10% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To dobre informacje nie tylko dla uczestników tej konferencji, którzy zajmują się zawodowo bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale są to dobre informacje dla wszystkich Polaków – podkreślił minister.


Młodzi kierowcy pod szczególnym nadzorem

17 listopada Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o kierujących pojazdami, przedłożone przez ministra infrastruktury. W założeniach projektu ustawy zawarto przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad kierowcami oraz sposobu przeprowadzania i kontroli szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców.

Przez dwa lata osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B, będą poddane szczególnemu nadzorowi. "Młodzi kierowcy", np. w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, będą kierowani na kurs reedukacyjny. W wyjątkowych sytuacjach mogą także utracić uprawnienia do kierowania pojazdami. W pierwszym roku młody kierowca nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy w pojazdach przewożących ludzi. Osoby, wobec których orzeczono zakaz kierowania pojazdami nie będą mogły odbywać szkolenia i przystępować do egzaminu na prawo jazdy.

W założeniach przyjęto, że na kurs reedukacyjny trafią kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty karne. Obecnie muszą oni przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania skierowania na taki kurs ponownie przekroczą maksymalną liczbę punktów, wówczas stracą prawo jazdy. Kursy reedukacyjne przewidziano również dla osób, które kierowały pojazdami po alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka.


Młodzi kierowcy pod szczególnym nadzorem

17 listopada Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o kierujących pojazdami, przedłożone przez ministra infrastruktury. W założeniach projektu ustawy zawarto przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad kierowcami oraz sposobu przeprowadzania i kontroli szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców.

Przez dwa lata osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B, będą poddane szczególnemu nadzorowi. "Młodzi kierowcy", np. w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, będą kierowani na kurs reedukacyjny. W wyjątkowych sytuacjach mogą także utracić uprawnienia do kierowania pojazdami. W pierwszym roku młody kierowca nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy w pojazdach przewożących ludzi. Osoby, wobec których orzeczono zakaz kierowania pojazdami nie będą mogły odbywać szkolenia i przystępować do egzaminu na prawo jazdy.

W założeniach przyjęto, że na kurs reedukacyjny trafią kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty karne. Obecnie muszą oni przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania skierowania na taki kurs ponownie przekroczą maksymalną liczbę punktów, wówczas stracą prawo jazdy. Kursy reedukacyjne przewidziano również dla osób, które kierowały pojazdami po alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka.


Z ANNĄ KATARZYNĄ GWOŹDZIK, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, rozmawia Mariusz Szalbierz

Nie ma zapewne zbyt wielu pań – dyrektorów WORD. Jaka była Pani droga zawodowa do tego stanowiska?

- Na stanowisko dyrektora WORD w Ciechanowie zostałam powołana w grudniu 2003 roku, a wcześniej pełniłam funkcję zastępcy dyrektora ośrodka.

Łatwo kobiecie być szefem generalnie męskiej załogi?

- O objęciu kierowniczego stanowiska nie decydują tylko dobre chęci, ale także odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i indywidualne predyspozycje. Dobrymi szefami są według mnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kobiety dodatkowo, by osiągnąć prestiż w środowisku z przewagą męskiej części załogi, muszą wyeksponować większą pewność siebie i większą determinację. Z drugiej zaś strony mamy naturalną przewagę w inspirowaniu działań, sprawnym nawiązywaniu relacji oraz wygaszaniu ewentualnych konfliktów. Jednak podstawową i najważniejszą cechą kobiety-menagera jest profesjonalizm w każdym obszarze działalności, wizja celu, stanowczość i konsekwencja.

Jakie cele postawiła Pani sobie do zrealizowania jako dyrektor WORD?

- Zarządzanie jest traktowane przeze mnie jako działalność polegająca na wyznaczaniu realnych celów i ich realizowanie z oczekiwanym skutkiem. Oczywiście, w dobrym stylu. Poprzez cele określam kierunki rozwoju, definiuję priorytety, motywuję, doceniam inicjatywę i aktywność. Wtedy nagradzam. Podejmuję jednocześnie wszelkie działania zmierzające do sytuacji, w której wszyscy członkowie mojego zespołu w pełni rozumieją to, czego od nich oczekuję(...)


Pracuję z ludźmi kompetentnymi
- mówi STEFAN KSIĄŻEK, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu


W ubiegłym roku WORD-y obchodziły 10-lecie istnienia. Jak te lata zapisały się w przypadku działalności Ośrodka w Opolu?

- Jesteśmy jedynym w województwie ośrodkiem przeprowadzającym egzaminy państwowe na wszystkie kategorie prawa jazdy. To zobowiązuje! WORD w ciągu dziesięciu lat rozrósł się, powiększył swój majątek, zainwestował w rozwój spore kwoty pieniędzy.

Prowadząc politykę ekonomiczną uznaliśmy, że w Polsce motoryzacja będzie się dynamicznie rozwijać, a ludzie będą zdobywać prawa jazdy i podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie. To założenie okazało się ze wszech miar słuszne. Dzisiaj w naszym ośrodku zdaje dziennie około 400-420 osób. Przeprowadzamy rocznie około 90 tys. egzaminów teoretycznych i praktycznych. To wymaga dobrej organizacji ze strony każdej z naszych komórek organizacyjnych.

W okresie minionych lat położyliśmy więc ogromny nacisk na unowocześnienie metod egzaminowania oraz na to, by egzaminy odbywały się w sposób jak najbardziej bezstronny.

Jak wspomniałem, od początku swojej działalności WORD dużo pieniędzy inwestował w modernizację obiektów przekazanych przez Urząd Marszałkowski oraz w zakup samochodów, środków informatycznych i pozostałego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. W ciągu 10 lat dało to pokaźną kwotę 10 milionów złotych. Jesteśmy jedynym WORD w kraju, który ma piętrowy, kryty plac manewrowy dla kat. B.

Jak obecnie przedstawia się „stan posiadania” ośrodka?

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu swoje zadania egzaminacyjno- szkoleniowe realizuje w nowoczesnych obiektach oddanych do użytku w 2003 roku, na które składają się: plac manewrowy dla kat. B z czterema stanowiskami w budynku piętrowym; plac manewrowy na przestrzeni otwartej o nawierzchni z kostki brukowej dla kat. A,C,D,T.E; klimatyzowana egzaminacyjna sala komputerowa; sala audiowizualna dla szkoleń. W zakresie pojazdów dzisiaj WORD dysponuje pokaźnym taborem: mamy 32 samochody osobowe, 1 bus Mercedes, 4 samochody ciężarowe (trzy Many i Star), ciągnik rolniczy z przyczepą, autobus oraz 4 motocykle Yamaha.