Ustawy nikt już nie zatrzyma

dodano: 19.10.2012 - 09:52

 

Ustawa o kierujących pojazdami na pewno wejdzie w życie w zaplanowanym terminie. Takie zapewnienie padło 21 września br. w Warszawie podczas spotkania branży szkolenia i egzaminowania kierowców z przedstawicielami ministerstwa.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD. Oprócz instruktorów i egzaminatorów zaproszeni zostali także przedstawiciele starostw i urzędów marszałkowskich. Najważniejsze wystąpienie miał dyrektor departamentu transportu MTBiGM Andrzej Bogdanowicz, który omówił najważniejsze zagadnienia zawarte w rozporządzeniach do ustawy o kierujących pojazdami.

- Ustawę, podejrzewam, każdy na tej sali już przeczytał. Rozporządzenia pewnie nie każdy. Ich objętość, zniechęca do czytania i szybko męczy. Kiedy prawie 14 lat temu rozpoczynałem pracę w ministerstwie, akty prawne regulujące całą branżę miały po kilka, kilkanaście stron. Teraz wszystko musie mieć oparcie w ustawie i rozporządzeniach, bo tego wymaga od nas Konstytucja RP – zaznaczył na wstępie. - Czasu do wdrożenia ustawy jest dużo, bywało gorzej. Przypomina mi się sytuacja z 1 lipca 1999 roku, kiedy wdrażaliśmy prawo o ruchu drogowym. Wtedy 30 czerwca podpisywałem akcepty, które następnego dnia miały być wdrażane. Teraz mamy jeszcze kilka miesięcy. Jestem spokojny o pracę starostw.

 

Więcej na ten temat w październikowym numerze „Strefy Jazdy”