W ślad za profilem

dodano: 19.10.2012 - 09:51

 

Po wejściu w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami droga do prawa jazdy będzie znacznie różniła się od dzisiejszej. Najwięcej zmian nastąpi w pracy WORD i starostw. Warto prześledzić Prześledźmy proces z punktu widzenia czterech podmiotów zaangażowanych w wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

 

Kandydat na kierowcę

 

Za początek drogi do prawa jazdy z punktu widzenia kandydata można uznać dzień, kiedy to osiągnie on wymagany wiek do ubiegania się o prawo jazdy wybranej kategorii. Formalnie pierwszą sprawą, jaką powinien załatwić, będzie złożenie wniosku o utworzenie profilu kandydata na kierowcę (PKK). Kiedy profil zostanie utworzony, starostwo od razu powiadomi kandydata i będzie on mógł udać się do wybranej przez siebie szkoły jazdy, by rozpocząć kurs, który nie będzie się znacząco różnił od tego, jaki odbywa się dzisiaj, gdyż zakres wiedzy i umiejętności pozostaje ten sam. Dzięki opublikowanemu programowi szkolenia kursant będzie mógł natomiast sprawdzać, czy jego szkolenie przebiega w prawidłowy sposób. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny i o ile kandydat go zda, wtedy będzie mógł uzyskać odpowiedni wpis w profilu kandydata. Po szkoleniu karta trafi do tzw. „internetowej chmury”. Na tym etapie profil nie znajduje się ani w szkole jazdy, ani w WORD; jest pod jurysdykcją kandydata na kierowcę. W dowolnym czasie kandydat będzie mógł przesłać profil do wybranego WORD, by podejść do egzaminu na prawo jazdy. Wcześniej kandydat będzie musiał opłacić egzamin (może to uczynić przez Internet). W ustalonym terminie kandydat pojawi się w wybranym WORD i podejdzie do egzaminu. Tu jego rola kandydata kończy się. Potem, po zdanym egzaminie, pozostanie oczekiwanie na wyprodukowanie dokumentu, który dostarczony zostanie drogą pocztową. Z prawem jazdy w ręce kandydat zamieni się w kierowcę.

 

Więcej na ten temat w październikowym numerze „Strefy Jazdy”