Warunki pobierania PKK

dodano: 05.02.2013 - 10:32

Proces przekazywania danych do i z Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) rodzi nowe zadania publiczne nie tylko po stronie organu wydającego prawo jazdy i pozwolenia, ale również stanowi nowe zadania dla ośrodków szkolenia (OSK) oraz ośrodków egzaminowania (WORD). Należy podkreślić, że warunki pobierania profilu kandydata na kierowcę są różne dla OSK i WORD. 


Na mocy art. 139 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30m poz. 151 z późn. zm.) ustawodawca na dzień 19 stycznia 2013 roku wyznaczył termin wejścia w życie ustawy oraz następujących rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995) -  dalej, jako "Rozporządzenie o wydawaniu dokumentów";


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005) - dalej, jako "Rozporządzenie o wydawaniu dokumentów";


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019) dalej, jako "Rozporządzenie o szkoleniu";

 

Wejście w życie nowych regulacji prawnych wiąże się z wprowadzeniem nowych rozwiązań do procesu wydawania prawa jazdy i uprawnień - w szczególności dotyczących informatyzacji tego procesu.

 

Więce na ten temat w specjalnym wydaniu Strefy Jazdy.