WORD tną etaty

dodano: 27.12.2013 - 11:49
Kryzys w branży, który trwa od początku tego roku, najpierw przetrzebił szeregi szkół nauki jazdy, a teraz zaczyna dosięgać WORD. Jak Polska długa i szeroka wszyscy szukają oszczędności, żeby przetrwać najtrudniejszy okres. Dotarliśmy do danych z kilkudziesięciu WORD – niemal w każdym z nich doszło do zwolnień lub okrojenia etatów. Najwięcej dotknęło to egzaminatorów.

Zapytaliśmy dyrektorów WORD o stan zatrudnienia na koniec ubiegłego roku. Odpowiedzi uzyskaliśmy z około 30. Warto przy tym zauważyć, że ośrodki egzaminowania bardzo często zatrudniają pracowników, zwłaszcza egzaminatorów, w niepełnym wymiarze czasu, o czym przypomniał nam chociażby Marek Staszczyk, dyrektor ośrodka w Toruniu.

– Muszę zauważyć, zważywszy na ambitny cel przygotowywanej publikacji, że zakres żądanych informacji budzi mój niepokój, co do możliwości wyprowadzenia z żądanych informacji rzetelnych wniosków statystycznych – napisał w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu. – Liczba osób zatrudnionych w WORD, w tym egzaminatorów, nie odpowiada liczbie etatów, zatem jakiekolwiek zestawienia mogą jedynie wypaczyć prawdziwy obraz zatrudnienia w WORD w kraju.

W odróżnieniu od większości ośrodków z Torunia otrzymaliśmy dane o zatrudnieniu na koniec 2012 roku bez wskazania wymiaru pracy w etatach oraz odmówiono udzielenia odpowiedzi na stan liczby zatrudnionych osób na dzień sporządzenia informacji, ponieważ „sytuacja w sferze zatrudnienia jest dynamiczna, stosowna do zmieniających się warunków”. Na koniec ubiegłego roku w WORD Toruń pracowało 66 osób, z czego równo połowa to egzaminatorzy. Sytuacja na rynku jest trudna, oszczędności konieczne – zwolnienia takowe niosą, więc następują, nie da się ich uniknąć, jednak....


Całość w STREFIE JAZDY