Wzrok do kontroli

dodano: 17.08.2011 - 10:52

 

30 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię badań psychologicznych kierowców. Teraz podczas badań profilaktycznych - przed podjęciem pracy, a także podczas trwania stosunku pracy - osoba, która wykorzystuje w pracy samochód do 3,5 tony będzie przechodziła niektóre badania w gabinecie psychologa transportu.

Badania te będą jednak tylko podobne do tych, które przechodzić muszą kierowcy z wyższymi kategoriami prawa jazdy, a ściślej obejmą widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie.

Omówienie tej bardzo ważnej dla kierowców zawodowych sprawy na str. 13